Xai-Xai

Xai-Xai, Mozambique. Taken during a short break while driving to Tofo from Maputo. Kodak Tri-X pushed to 1600. Nikon F100, Nikon 85mm f/1.8D